Apríl
Máj

Správa tímu

Tím 1

Petra Veľká
Ava Gregoraci
Mbe Tshinguta
Waiano Akarana

Tím 2

Petra Veľká
Ava Gregoraci
Mbe Tshinguta
Waiano Akarana

Vytvoriť nový tím

Späť na prehľad

Pondelok 13. Apríl Smena 1
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
22:00
8 h
8 h
2 h
8 h
8 h
8 h
8 h
Zoznam podstránok (na kontrolu)