Apríl
Máj

Notifikácie

~
Dátum
Typ
Stav
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o výmenu smeny
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Výmena smeny
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
~
Dátum
Typ
Meno
Stav
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Tomáš Velký
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Žiadateľ
Romana Trebič
Žiadateľ
Petra Veľká
Komentár
Petra Veľká
14. 4. 2020 15:55
Komentár
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Úprava parametrov
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zadanie dovolenky
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Tomáš Velký
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Žiadateľ
Romana Trebič
Žiadateľ
Petra Veľká
Komentár
Petra Veľká
14. 4. 2020 15:55
Komentár
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Úprava parametrov
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zadanie dovolenky
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Tomáš Velký
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Žiadateľ
Romana Trebič
Žiadateľ
Petra Veľká
Komentár
Petra Veľká
14. 4. 2020 15:55
Komentár
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Úprava parametrov
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zadanie dovolenky
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Tomáš Velký
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Žiadateľ
Romana Trebič
Žiadateľ
Petra Veľká
Komentár
Petra Veľká
14. 4. 2020 15:55
Komentár
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Úprava parametrov
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zadanie dovolenky
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
24. 04. 2020
Žiadosť o výmenu smeny
Tomáš Velký
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Žiadateľ
Romana Trebič
Žiadateľ
Petra Veľká
Komentár
Petra Veľká
14. 4. 2020 15:55
Komentár
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Úprava parametrov
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zadanie dovolenky
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Tomáš Velký
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Žiadateľ
Romana Trebič
Žiadateľ
Petra Veľká
Komentár
Petra Veľká
14. 4. 2020 15:55
Komentár
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Úprava parametrov
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zadanie dovolenky
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
24. 04. 2020
Výmena smeny
Tomáš Velký
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Žiadateľ
Romana Trebič
Žiadateľ
Petra Veľká
Komentár
Petra Veľká
14. 4. 2020 15:55
Komentár
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Úprava parametrov
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zadanie dovolenky
Romana Malá
14. 4. 2020 15:55
Zoznam podstránok (na kontrolu)