Apríl
Máj
2

Notifikácie

~
Dátum
Typ
Stav
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o výmenu smeny
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Výmena smeny
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Zamietnutá
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Žiadosť o dovolenku
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Pridaný nadčas
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
24. 04. 2020
Výmena smeny
Schválená
Dátum od: 24. 04. 2020
Dátum od: 24. 04. 2020
Schvaluje:
Petra Veľká
Zoznam podstránok (na kontrolu)