Apríl
Máj

Úprava dochádzky

Žiadosť Dovolenka
Žiadosť Výmena smeny
Žiadosť Neplatené voľno
Žiadosť Náhradné voľno
Žiadosť Voľný deň
Oznam Práce neschopnosť
Oznam Návšteva lekára
Oznam Ošetrovanie člena rodiny
Oznam Doprovod k lekárovi
Zoznam podstránok (na kontrolu)